>> CV – Valentina Možina


Valentina Možina

Izobrazba

Študij ekonomije na Ekonomski fakulteti (smer računovodstvo in revizija) sem uspešno zaključila v letu 2008 in pridobila naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Takoj po študija sem nadaljevala izobraževanje pri združenju ACCA (Association of chartered certified accountants), ki sem ga uspešno zaključila v letu 2013. V istem letu sem pri Slovenskem inštitutu za revizijo pridobila tudi znanja za opravljanje nalog Pooblaščenega revizorja. V letu 2018 sem postala FCCA (Fellow Member of the Association of chartered certified accountants).


Delovne izkušnje

Že v času študija sem opravljala manjša dela s področja računovodstva na Banki Slovenije in kasneje še v revizijski družbi Deloitte, kjer sem se leta 2008 tudi zaposlila na področju poslov revizije. Najprej kot asistent v reviziji, kasneje kot vodja projektov sem revidirala predvsem gospodarske družbe.

V letu 2012 sem v skupini Elektro Gorenjska prevzela vodenje računovodske, finančne in kontroling funkcije za hčerinska in pridružena podjetja. Tekom opravljanja nalog sem sodelovala pri izvedbi več manjših statusnih preoblikovanj ter pri uvedbi novega informacijskega sistema.

Od leta 2021 dalje sem zaposlena pri družbi JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. kot svetovalka na področju računovodskih standardov ter davkov.