>> CV – VALENTIN BAJUK


Saša Jerman

Izobrazba

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sem z oceno cum laude diplomiral leta 1999. Naslov diplomskega dela se glasi: “Hibridni vrednostni papirji”. V njem sem na teoretičnem in praktičnem nivoju obravnaval možnosti ter postopke zbiranja lastniškega ali dolžniškega kapitala gospodarske družbe preko izdaje hibridnih vrednostnih papirjev. V letih 2000 in 2001 sem poleg redne zaposlitve v odvetniški pisarni opravljal še volontersko pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani ter na tej podlagi v začetku leta 2002 uspešno opravil pravniški državni izpit.


Delovne izkušnje

Imam več kot 15 let strokovnih izkušenj s področij gospodarskega, davčnega in civilnega prava. Od konca leta 1999 do 31.12.2002 sem bil zaposlen v srednje veliki odvetniški pisarni, kjer je bil poudarek mojega dela na civilnem in gospodarskem pravu. Od 1.1.2003 do 31.8.2006 sem bil zaposlen kot samostojni svetovalec in kasneje vodja projektov v družbi KPMG, kjer sem se pretežno ukvarjal s svetovanjem s področja gospodarskega in davčnega prava. Od 1.10.2006 dalje imam status odvetnika, partner v družbi JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. pa sem postal 1.4.2008. V vsem tem času predstavlja glavnino mojega strokovnega dela svetovanje s področja gospodarskega in davčnega prava, s posebnim poudarkom na pravu statusnega preoblikovanja gospodarskih družb ter drugih oblikah reorganizacij družb.