>> CV – Uroš Jeftič


Uroš Jeftič

Izobrazba

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sem z odliko diplomiral v letu 2012. Svoje znanje sem izpopolnjeval na mednarodnih poletnih šolah (European private law - Univerza v Salzburgu, English legal writing - Masaryikova univerza v Brnu, Tax law - Academy of European law Trier) ter tudi kot stažist na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju.


Delovne izkušnje

Po zaključenem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, sem se zaposlil kot odvetniški pripravnik v Odvetniški pisarni Divjak. V letu 2013 sem poklicno pot nadeljeval kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani in leta 2015 tudi uspešno opravil pravniški državni izpit.

Po opravljenem pravniškem državnem izpitu sem se v začetku leta 2016 zaposlil na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije kot višji pravosodni svetovalec na upravnem oddelku. Poudarek mojega dela je temeljil na davčnem pravu.

Od začetka leta 2019 sem zaposlen v družbi Jerman & Bajuk d.o.o., kjer sodelujem pri zadevah s področja davčnega, gospodarskega in civilnega prava.