>> CV – mag. SAŠA JERMAN


Saša Jerman

Izobrazba

Sem magistrica znanosti Ekonomske fakultete v Ljubljani, smer Splošno poslovodenje, specialist revidiranja Ekonomske fakultete v Ljubljani, ter pooblaščena revizorka in preizkušena davčnica Slovenskega inštituta za revizijo.


Službovanje in strokovne izkušnje

Od leta 1989 delam na področju davkov, računovodstva in revizije. Prva zaposlitev: Služba družbenega knjigovodstva (sedaj FURS) na področju nadzora, od leta 1994 v revizijski družbi Podboršek k.d. kot pooblaščena revizorka in vodja revizijskih projektov, od leta 2000 v mednarodni revizijski družbi KPMG kot vodja davčnega in pravnega svetovanja. Od leta 2004 do 2007 sem bila zaposlena na Slovenskem inštitutu za revizijo, odgovorna za področje davkov. Sem ustanoviteljica in večinska lastnica ter direktorica družbe Jerman&Bajuk d.o.o., ter vodja zahtevnejših projektov s področja reorganizacije, statusnih preoblikovanj družb, davkov in računovodstva. Sem predsednica odbora preizkušenih davčnikov in podpredsednica strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za revizijo.


Publicistično in izobraževalno delo

Sem večletna predavateljica in izvajalka predavanj ter seminarjev tako v okviru Slovenskega inštituta za revizijo, kot javno izvajanih seminarjih in delavnicah. Literarna dela: Metodika revidiranja DDV (Slovenski Inštitut za revizijo, 2001), komentar ZDDPO-2 (GV Založba Ljubljana, 2008), Komentar ZDavP-2 (Davčno izobraževalni inštitut, Ljubljana, 2008), ter strokovni prispevki v slovenskih strokovnih publikacijah s področja revizije, računovodstva in davkov. Zaključna dela: Metodika revidiranja pooblaščenih investicijskih družb (Slovenski inštitut za revizijo, za naziv pooblaščena revizorka), Metodika revidiranja vzajemnih skladov (specialistični študij EF Ljubljana), DDV pri transakcijah znotraj EU (Slovenski inštitut za revizijo, za naziv preizkušena davčnica), ter Analiza transakcij s podjetji pod skupnim upravljanjem po MSRP in evropskem davčnem pravu (znanstveni magistrski študij EF Ljubljana).