>> CV – dr. SARA REMŠKAR REJC


SARA REMŠKAR REJC

Izobrazba

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sem z odliko diplomirala v letu 2011. Študij nadaljujem kot doktorska kandidatka s področja gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pri čemer bom študij predvidoma zaključila v letu 2017.


Delovne izkušnje

Že tekom študija sem sodelovala pri izvedbi vaj pri predmetu pravo družb in civilno pravo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, v letu 2012 pa sem bila imenovana v naziv asistenta s področja civilnega in gospodarskega prava. Po zaključenem dodiplomskem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, sem se zaposlila kot pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani in leta 2014 tudi uspešno opravila pravniški državni izpit. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu sem se v letu 2014 zaposlila v družbi Jerman & Bajuk, d.o.o., kjer sodelujem pri zadevah s področja civilnega, gospodarskega in delovnega prava.