>> Reference

Z našim pristopom smo do sedaj prepričali vrsto velikih in srednjih družb, ki poslujejo z nami na dolgoročni osnovi ter fizične osebe in mikro podjetja. Naši zvesti naročniki, ki nam zaupajo storitve delujejo v različnih dejavnostih, proizvodni, trgovski, informacijski, bančni, zavarovalniški, infrastrukturni, energetski, in drugih. Dolgoročni poslovni odnos nas utrjuje v prepričanju, da so nas naročniki prepoznali za zanesljive poslovne partnerje.

HSE d.o.o. SAVA d.d. Elektronabava, d.o.o.
Skupina Premogovnik Velenje HETA Asset Resolution d.o.o. JP Energetika d.o.o.
TEŠ d.o.o. ELES d.o.o. ETI d.o.o.
NEK d.o.o. GEN-I d.o.o. Istrabenz plini d.d.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. ORBICO d.o.o. Pristop Skupina d.o.o.
BTC d.d. OPLAST d.o.o. Pivka d.d.
Bankart d.o.o. KNAUF Insulation d.o.o. CENTRICE REAL ESTATE d.o.o.
GEN energija, d.o.o. Sodexo d.o.o. T – 2 d.o.o.
TEM Čatež d.d. CENTER odličnosti nizkoogljične tehnologije Kovintrade d.d.
NIL d.o.o. ABC Accelerator d.o.o. Akton d.o.o.
INTERENERGO d.o.o. ZUUM d.o.o. Delamaris d.o.o.
VZAJEMNA d.v.z. Združenje bank Slovenije RCJ d.o.o.
PLINOVODI d.o.o. Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji METROPOLITANA d.o.o.
KLBV d.o.o. Elektro Gorenjska d.d. ABANKA d.d.
DATPROP d.o.o. JOŽICA ČEŠNOVAR – ODVETNICA Gorenjske elektrarne d.o.o.
HIŠE PRIHODNOSTI d.o.o. MEDIA POOL d.o.o. KMAG d.o.o.
Aleasing d.o.o. TALUM d.d. UNIOR d.d.
B2 KAPITAL d.o.o. CGS Plus d.o.o. Farmadent d.o.o.
BKS Leasing d.o.o. ADDIKO BANK d.d. Loterija Slovenije, d.d.
Medias international d.o.o. TEKSTINA d.o.o. Javni holding Ljubljana, d.o.o.
Kovinoplastika Lož d.o.o. Raiffeisen leasing d.o.o. TECHOBELL d.o.o.
ENGROTUŠ d.o.o. Slovenski državni holding d.d. RUDIS d.o.o.
NIL podatkovne komunikacije, d.o.o. VOLVO d.o.o. Pozavarovalnica Sava d.d.
NLB d.d. TERME OLIMIA d.d. COMETT DOMOVI d.o.o.
LUKA KOPER, d.d. Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d. Gorenjska banka d.d.
NKBM d.d. ZUUM Limited Electrolux d.o.o.