Družba JERMAN&BAJUK d.o.o.

je že več kot 10 let zanesljiv poslovni partner, ki zagotavlja zunanjo podporno funkcijo pri poslovnih, davčnih, pravnih in računovodskih izzivih poslovnih subjektov in fizičnih oseb.

Zavedamo se, da so kompleksnost poslovni razmerij, nenehno iskanje drugačnih, boljših in novih poslovnih priložnosti, ter nenehno soočanje z novimi tveganji stalnica poslovnega okolja. Zato je povezovanje kompleksnih znanj z davčnega, pravnega in bilančnega področja ter poglobljen analitični in povezovalni pristop naš poslovni model, usmerjen v izvedbo posameznega projekta. Prepričani smo, da je to tudi naša konkurenčna prednost, saj nam omogoča strokovno, odgovorno in celovito zasnovo in izvedbo projektnih izzivov.

Družba storitve in svetovanje izvaja projektno. Strankam nudimo celovito načrtovanje, svetovanje in izvedbo storitev na davčnem, pravnem in računovodskem področju ter na področju poslovnega svetovanja pri prevzemih, finančni reorganizaciji, skrbnih pregledih vključno z izvedbo vseh postopkov za realizacijo projekta.

Nosilna izvajalca storitev in partnerja v družbi JERMAN&BAJUK d.o.o. sta mag. Saša Jerman, direktorica družbe, pooblaščena revizorka in preizkušena davčnica, ter Valentin Bajuk, partner in odvetnik. Storitve skupaj s tesnimi sodelavci izvajata neposredno, samostojno, odgovorno ter s profesionalno skrbnostjo.

Naše vrednote: zaupanje, trajnost, odgovornost, napredek, etičnost, poštenost.