>> CV – Luka Žust


Luka Žust

Izobrazba

V letu 2016 sem diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil strokovni naziv diplomirani pravnik. Študij sem nadaljeval na podiplomskem programu, prav tako na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Drugostopenjski študij sem leta 2018 zaključil z magistrsko nalogo z naslovom »Navidezni pravni posli v davčnem pravu« in pridobil strokovni naziv magister prava.

Svoje znanje sem izpopolnil s strokovnim izpitom iz upravnega postopka druge stopnje, v letu 2021 pa sem uspešno opravil pravniški državni izpit.


Delovne izkušnje

Svoje prve delovne izkušnje sem leta 2017 pridobil v banki Sberbank d.d., kjer sem opravljal pravniška dela na oddelku za skladnost poslovanja. V začetku leta 2018 sem se zaposlil v Odvetniški družbi Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o., kjer sem se specializiral predvsem na področju gospodarskega prava, M&A transakcij ter bančništva in financ.

V letih 2019 in 2020 sem poleg redne zaposlitve v odvetniški družbi opravljal še volontersko pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani.

Od leta 2021 sem zaposlen v družbi Jerman & Bajuk d.o.o., kjer sodelujem pri zadevah s področja gospodarskega, civilnega in davčnega prava.