>> CV – mag. JOŽI ČEŠNOVAR


Brigita Franc

Izobrazba

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sem diplomirala leta 1998 in bila s strani Fakultete nagrajena za odličen uspeh. Po zaključeni fakulteti sem bila dve leti kot sodniška pripravnica zaposlena na Višjem sodišču v Ljubljani ter leta 2000 uspešno opravila pravniški državni izpit. Ob delu sem vpisala univerzitetni magistrski študij s področja davčnega prava na Pravni fakulteti v Mariboru in leta 2014 magistrirala z nalogo z naslovom Analiza ukrepov boja proti utajam DDV v luči sodne prakse Sodišča Evropske unije.


Delovne izkušnje

Imam 17 let strokovnih izkušenj s področij davčnega, delovnega, gospodarskega in civilnega prava. Leta 2001 sem se zaposlila v revizijski družbi, ki se je še isto leto združila z mednarodno revizijsko družbo KPMG, kjer sem opravljala delo samostojne svetovalke in kasneje vodje projektov. Od leta 2007 do leta 2010 sem bila zaposlena na Kemijskem inštitutu Ljubljana kot svetovalka direktorja oziroma kot vršilka dolžnosti pomočnice direktorja. Od leta 2010 dalje sodelujem z družbo JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o., in sicer sprva kot zaposlena v družbi in od leta 2015 dalje kot partnerica družbe in kot samostojna odvetnica. V vsem tem času predstavlja glavnino mojega strokovnega dela svetovanje s področja davčnega prava in s področja delovnega ter gospodarskega prava. Sem avtorica več člankov in sem kot predavateljica sodelovala na več seminarjih in konferencah.