Saša Jerman

mag. Saša Jerman

direktorica, partnerka
Valentin Bajuk

Valentin Bajuk

partner
Brigita Franc

mag. Brigita Franc

področni vodja
Valentina Možina

Valentina Možina

univ.dipl.ekon., FCCA,
vodja področja
Duši Meško

Duši Meško

univ.dipl.ekon.,
svetovalka
Sara Remškar Rejc

dr. Sara Remškar Rejc

univ. dipl. prav. z državnim pravniškim izpitom, svetovalka
Damjana Jerman

Damjana Jerman Černigoj

magistrica poslovnih ved, svetovalka
Luka Žust

Luka Žust

mag. prava,
samostojni svetovalec