>> CV – DUŠI MEŠKO


Duši Meško

Izobrazba

Na Visoki poslovni šoli v Ljubljani sem diplomirala leta 2000 in s tem pridobila naziv diplomirani ekonomist (VS). Študij sem nadaljevala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem diplomirala leta 2005 in s tem pridobila naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Ob delu sem se pri Slovenskem inštitutu za revizijo vpisala v izobraževanje za pridobitev naziva preizkušeni računovodja. Izobraževanje sem zaključila leta 2016 z zaključnim delom z naslovom Prenova informacijskega sistema kot naložba v neopredmeteno sredstvo in njeno pripoznavanje v računovodskih razvidih.


Delovne izkušnje

Imam 12,5 let delovnih izkušenj s področij računovodstva in davkov. Leta 2004 sem se zaposlila pri mednarodni revizijski družbi KPMG, kjer sem opravljala delo asistenta v reviziji. Od leta 2009 dalje sem zaposlena pri družbi JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. kot asistenka na področju računovodstva in davkov.