>> Interaktivni spletni seminar

POGLOBLJENA OBRAVNAVA DDPO ZA LETO 2020


15. december 2020


mag. Saša Jerman, pooblaščena revizorka, preizkušena davčnica


mag. Brigita Franc, pooblaščena revizorka, preizkušena davčnicaV kolikor bo seminar možno izvesti fizično v predavalnici, vas bomo o tem vnaprej pravočasno obvestili.
Program seminarja


Aktualni poudarki o prihodkih in odhodkih po računovodskih standardih MSRP in SRS,

Oprostitve/izločanje prihodkov iz davčne osnove: dividende, dividendam podobni dohodki, skrite rezerve, kapitalski dobički,

Začasno davčno nepriznani odhodki in povečanja davčne osnove:

rezervacije,

poslovne terjatve,

finančne naložbe,

dobro ime.

Uveljavljanje odhodkov, ki v preteklih letih niso bili davčno priznani,

Obračun in odprava odloženih davkov iz začasnih razlik,

Obdavčitev postavk iz drugega vseobsegajočega donosa,

Transferne cene:

priprava dokumentacije za TC – ključni poudarki,

izbira modela TC: preprodajnih posli, dodelavni posli, podporne storitve v skupini, neopredmetena sredstva (IP) v skupini,

obresti in tanka kapitalizacija.

Prikrita izplačila dobička,

Davčne olajšave,

Davčna izguba,

Znižanje davčne obveznosti za davke na viru v tujini,

Aktualna davčna in sodna praksa.
Časovni potek seminarja


1. del: od 9.00 do 10.30


Odmor 10.30 do 10.452. del: od 10.45 do 12.15


Odmor 12.15 do 12.303. del: od 12.30 do 14.00
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B. Seminar se priznava na podlagi potrdila o udeležbi za dodatno izobraževanje po Pravilniku Slovenskega inštituta za revizijo


Kotizacija


Kotizacija po udeležencu, ki vključuje udeležbo na seminarju, e-gradivo, znaša 160,00 EUR + DDV.

Če prijavitelj prijavi na seminar več oseb, ima vsak naslednji udeleženec 10% popust.

Kotizacijo nakažite na TR družbe JERMAN&BAJUK d.o.o., Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana, številka računa: SI56 3300-0000-2213-046 ter sklic 00 – vaša davčna številka, najmanj 5 dni pred pričetkom seminarja.

Prosimo vas, da morebitna vnaprejšnja vprašanja pošljete najkasneje do 11.12.2020 na naslov info@jerman-bajuk.si
Kontaktna oseba je: Irena Pajek, e-mail: irena.pajek@jerman-bajuk.si ali tel: 01 54 73 140.