>> Interaktivni spletni seminar

Bonitete, prejemki iz delovnega razmerja in prikrita izplačila dobička fizičnim osebam


22. oktober 2020


mag. Saša Jerman, pooblaščena revizorka, preizkušena davčnicaV kolikor bo seminar možno izvesti fizično v predavalnici, vas bomo o tem vnaprej pravočasno obvestili.


Prijavnica na dogodek
Program seminarja


Bonitete, aktualna davčna ter sodna praksa:

kaj je boniteta z vidika opredelitve obdavčenega dohodka,

ustavno-pravna razlaga dohodka po ZDoh-2,

vrste bonitet pri glavnem delodajalcu, pri povezanih osebah:

vozila,

opcijske sheme in delniško nagrajevanje,

nakupi po ceni, ki je nižja od tržne,

ugodnosti, ki niso boniteta,

razmejitev bonitet in ukrepov za zagotavljanje zdravja na delovnem mestu.

vrednotenje bonitet in obračun davka in prispevkov.

Drugi prejemki iz zaposlitve, aktualna davčna ter sodna praksa:

opredelitev in komentar drugih dohodkov iz zaposlitve:

prejemki po vsebini in zneskih, ki odstopajo od Uredbe Vlade o neobdavčenih prejemkih.

Prikrito izplačilo dobička, aktualna davčna ter sodna praksa:

Razmejitev med prikritim izplačilom dobička in boniteto,

Pojavne oblike prikritih izplačil dobička skladno z davčno in sodno prakso:

iz financiranja,

iz kapitalskih transakcij,

odpust dolga,

transferne cene s fizičnimi osebami.
Časovni potek seminarja


1. del: od 9.00 do 10.30


Odmor 10.30 do 10.452. del: od 10.45 do 12.15


Odmor 12.15 do 12.303. del: od 12.30 do 14.00
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B. Seminar se priznava na podlagi potrdila o udeležbi za dodatno izobraževanje po Pravilniku Slovenskega inštituta za revizijo


Kotizacija


Kotizacija po udeležencu, ki vključuje udeležbo na seminarju, e-gradivo, znaša 160,00 EUR + DDV.

Če prijavitelj prijavi na seminar več oseb, ima vsak naslednji udeleženec 10% popust.

Kotizacijo nakažite na TR družbe JERMAN&BAJUK d.o.o., Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana, številka računa: SI56 3300-0000-2213-046 ter sklic 00 – vaša davčna številka, najmanj 5 dni pred pričetkom seminarja.

Prosimo vas, da morebitna vnaprejšnja vprašanja pošljete najkasneje do 19.10.2020 na naslov info@jerman-bajuk.si
Kontaktna oseba je: Irena Pajek, e-mail: irena.pajek@jerman-bajuk.si ali tel: 01 54 73 140.Prijavnica na dogodek

Napovedujemo


Za 15.12.2020 napovedujemo interaktivni spletni seminar:

POGLOBLJENA OBRAVNAVA DDPO ZA LETO 2020