>> Interaktivni spletni seminar

Združitve in delitve po ZGD-1
(bilančni in davčni vidik)


22. september 2020


mag. Saša Jerman, pooblaščena revizorka, preizkušena davčnicaV kolikor bo seminar možno izvesti fizično v predavalnici, vas bomo o tem vnaprej pravočasno obvestili.


Prijavnica na dogodekProgram seminarja


Združitev in delitev po ZGD-1:

vrste združitev in vrste delitev po ZGD-1,

združitve in delitve med družbami v skupini povezanih oseb,

razlike med pravno združitvijo in delitvijo ter prevzemom (poslovna združitev).

Davčni vidik združitev in delitev:

obdavčitev prenosne družbe pri združitvah in delitvah – skrite rezerve,

davčne posledice za prevzemno družbo – prevzem davčnih vrednosti, prevzem davčne izgube, rezervacij, začasno še nepriznanih odhodkov, davčne oprostitve,

odloženi davki povezani z združitvijo in delitvijo,

davčni obračun DDPO,

davčne posledice za družbenike,

oddaja priglasitve, utemeljitev obrata, utemeljitev poslovnih razlogov za transakcijo, izračun davčnih in finančnih posledic transakcije,

ZGLEDI: pripojitev nepovezanih oseb, prevzem + pripojitev, down-stream pripojitev, delitev, izčlenitev.

Bilančni vidik združitev in delitev (MSRP/SRS):

sestava zaključnega poročila,

uporaba pravil MSRP 3 oz. prevzemne metode DA v.s. NE pri prevzemni družbi,

začetno vrednotenje pri prevzemni družbi in obdobje obračuna,

vodenje poslovnih knjig po datumu obračuna združitve in delitve,

vpliv na letna poročila prenosne in prevzemne družbe,

obračun odloženih davkov.
Časovni potek seminarja


1. del: od 9.00 do 10.30


Odmor 10.30 do 10.452. del: od 10.45 do 12.15


Odmor 12.15 do 12.303. del: od 12.30 do 14.00
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B. Seminar se priznava na podlagi potrdila o udeležbi za dodatno izobraževanje po Pravilniku Slovenskega inštituta za revizijo


Kotizacija


Kotizacija po udeležencu, ki vključuje udeležbo na seminarju, e-gradivo, znaša 160,00 EUR + DDV.

Če prijavitelj prijavi na seminar več oseb, ima vsak naslednji udeleženec 10% popust.

Kotizacijo nakažite na TR družbe JERMAN&BAJUK d.o.o., Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana, številka računa: SI56 3300-0000-2213-046 ter sklic 00 – vaša davčna številka, najmanj 5 dni pred pričetkom seminarja.

Prosimo vas, da morebitna vnaprejšnja vprašanja pošljete najkasneje do 18.9.2020 na naslov info@jerman-bajuk.si
Kontaktna oseba je: Irena Pajek, e-mail: irena.pajek@jerman-bajuk.si ali tel: 01 54 73 140.
Prijavnica na dogodek
Napovedujemo


Za 22.10.2020 napovedujemo interaktivni spletni seminar:

Bonitete, prejemki iz delovnega razmerja in prikrita izplačila dobička fizičnim osebam

Za 15.12.2020 napovedujemo interaktivni spletni seminar:

POGLOBLJENA OBRAVNAVA DDPO ZA LETO 2020