>> Interaktivni spletni seminar

DDPO za leto 2022 – aktualna vprašanja in spremembe


20. december 2022


Predavatelji

Saša Jerman

mag. Saša Jerman,
pooblaščena revizorka, preizkušena davčnica


Brigita Franc

mag. Brigita Franc,
pooblaščena revizorka, preizkušena davčnica


Jurij Meze

Jurij Meze,
Finančna uprava Republike Slovenija
Prijavnica na dogodekProgram seminarja


1. Spremembe DDPO v letu 2022 glede davčnega priznavanja slabitev poslovnih terjatev z zgledom ter s tem povezani odloženi davki.

2. Spremembe DDPO v letu 2022 glede davčnega priznavanja rezervacij in zgled vodenja davčnih evidenc za rezervacije za odpravnine ob upokojitvi ter s tem povezani odloženi davki.

3. Davčne olajšave za digitalni in zeleni prehod – prvič v letu 2022.

4. Povečane davčne olajšave za zaposlovanje v letu 2022.

5. Povečane davčne olajšave za donacije v letu 2022 in poudarki razlik med donacijo in sponzoriranjem (vidik sponzorja in sponzoriranca – nepridobitne pravne osebe).

6. Aktualna vprašanja davčne obravnave električnih vozil: nakup, amortizacija, vzdrževanje, gorivo, posledice v primeru rabe električnega vozila za zasebne namene.

7. Davčna obravnava pokrivanja izgube in delitve dobička pri družbah v pogodbenem koncernu.

8. Uveljavljanje odbitka tujega davka v DDPO v Sloveniji in davčna obravnava v položaju, ko tujega davka ni mogoče odbiti (tuja podružnica, ter obresti, licenčnine, dividende in kapitalski dobički iz tujine).

9. Prikrito izplačilo dobička:

Pojavne oblike prikritih izplačil dobička

Prikrita izplačila dobička lastnikom, ki so pravne osebe v Sloveniji in v tujini (vidik izplačevalca in vidik prejemnika)

Prikrita izplačila dobička lastnikom, ki so fizične osebe v Sloveniji in tujini

Razmejitev med prikritim izplačilom dobička in boniteto za lastnike, ki so zaposleni v družbi

10. Aktualna vprašanja DDPO obravnave ugodnosti manjših vrednosti in bonitet po ZDDPO-2 z vidika DDPO.

11. Izpostavljene ugotovljene nepravilnosti davčnega organa v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora DDPO.
Časovni potek seminarja


Predavanje poglavja 1-8: mag. Saša Jerman 3 ure
Predavanje poglavja 9-10: mag. Brigita Franc 2 uri
Predavanje poglavje 11: Jurij Meze 1 uro1. del: od 9.00 do 10.30


Odmor 10.30 do 10.452. del: od 10.45 do 12.15


Odmor 12.15 do 12.303. del: od 12.30 do 14.00
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.
Seminar se priznava na podlagi potrdila o udeležbi za dodatno izobraževanje po Pravilniku Slovenskega inštituta za revizijo.
Kotizacija


Kotizacija po udeležencu, ki vključuje udeležbo na seminarju, e-gradivo, znaša 160,00 EUR + DDV.

Če prijavitelj prijavi na seminar več oseb, ima vsak naslednji udeleženec 10% popust.

Kotizacijo nakažite na TR družbe JERMAN&BAJUK d.o.o., Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana, številka računa: SI56 3300-0000-2213-046 ter sklic 00 – vaša davčna številka, najmanj 5 dni pred pričetkom seminarja.

Prosimo vas, da morebitna vnaprejšnja vprašanja pošljete najkasneje do 15.12.2022 na naslov info@jerman-bajuk.si
Kontaktna oseba je: Irena Pajek, e-mail: irena.pajek@jerman-bajuk.si ali tel: 01 54 73 140.
Prijavnica na dogodek