>> Interaktivni spletni seminar

Poglobljena obravnava DDPO za leto 2021


9. december 2021


Predavateljici

Saša Jerman

mag. Saša Jerman,
pooblaščena revizorka, preizkušena davčnica


Brigita Franc

mag. Brigita Franc,
pooblaščena revizorka, preizkušena davčnica
Prijavnica na dogodekProgram seminarja


1. Davčno priznani prihodki in odhodki po računovodskih predpisih in pomen verodostojne knjigovodske listine.

2. Poudarki sprememb ZDDPO-2 z veljavnostjo 2022: rezervacije, odpis poslovnih terjatev, reprezentanca, nadzorni svet, poslovni najem, olajšave za zaposlovanje, olajšave za vlaganje v digitalni in zeleni prehod, olajšave za praktično delo v strokovnem izobraževanju, olajšave za donacije, nadzorovane tuje družbe, hibridna neskladja in obratna hibridna neskladja.

3. Izrecno davčno nepriznani odhodki

Dohodki, ki so podobni dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička;
DAVČNI VIDIK IZPLAČEVALCA IN PREJEMNIKA.

Stroški, ki se nanašajo na privatno življenje; RAZMERJE do BONITET po 39. čl. ZDOH-2;

stroški, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov oziroma povezanih oseb,

stroški, ki se nanašajo na privatno življenje drugih oseb, TUDI ZAPOSLENIH.

Kazni, ki jih izreče pristojni organ.

Davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba.
UČINKI iz prekvalifikacije ODKUPA LASTNIH POSLOVNIH DELEŽEV v prikrito izplačilo dobička.

Davčno nepriznani DDV – KDAJ?

Reprezentanca in darila.

Stroški nadzornega sveta in upravnega odbora.

Odhodni za pokrivanje izgube.

4. Začasne davčne razlike in preračun odloženih davkov

Rezervacije.

Poslovne terjatve.

Finančne naložbe.

Začasno nepriznana amortizacija.

Začasne razlike pri modelu prevrednotenja OOS in uporaba revalorizacijske rezerve.

5. Davčno (ne)priznani odhodki iz financiranja

Višina obresti med povezanimi osebami.

Tanka kapitalizacija (presežne obresti) med povezanimi osebami.

Prikrito izplačilo dobička iz financiranja in zahtevki za odpravo dvojne obdavčitve.

Finančni odhodki iz poslovnih najemov.

6. Vpliv COVID ukrepov na DDPO

Podjetja v težavah in odhodki za vračilo pomoči.

Poslovna uspešnost 2021.

Delitev dobička 2021.

7. Davčna izguba

8. Aktualna davčna in sodna praksa, razprava
Časovni potek seminarja


Predavanje poglavja 1-4: mag. Saša Jerman 4 ure
Predavanje poglavja 5-8: mag. Brigita Franc 2 uri1. del: od 9.00 do 10.30


Odmor 10.30 do 10.452. del: od 10.45 do 12.15


Odmor 12.15 do 12.303. del: od 12.30 do 14.00
Seminar je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ovrednoten z oznako B.
Seminar se priznava na podlagi potrdila o udeležbi za dodatno izobraževanje po Pravilniku Slovenskega inštituta za revizijo.
Kotizacija


Kotizacija po udeležencu, ki vključuje udeležbo na seminarju, e-gradivo, znaša 160,00 EUR + DDV.

Če prijavitelj prijavi na seminar več oseb, ima vsak naslednji udeleženec 10% popust.

Kotizacijo nakažite na TR družbe JERMAN&BAJUK d.o.o., Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana, številka računa: SI56 3300-0000-2213-046 ter sklic 00 – vaša davčna številka, najmanj 5 dni pred pričetkom seminarja.

Prosimo vas, da morebitna vnaprejšnja vprašanja pošljete najkasneje do 6.12.2021 na naslov info@jerman-bajuk.si
Kontaktna oseba je: Irena Pajek, e-mail: irena.pajek@jerman-bajuk.si ali tel: 01 54 73 140.
Prijavnica na dogodek