>> Davčno svetovanje

Davčne storitve in davčno svetovanje je poglavitni del dejavnosti družbe Jerman&Bajuk. Našim dolgoletnim poslovnim partnerjem ter novim naročnikom nudimo celovite davčne storitve in svetovanje glede davčnega sistema, obračunavanja in plačevanja davkov v Sloveniji, ter pri čezmejnem delovanju. Področje naših storitev obsega:

Davčno svetovanje o davku od dohodkov pravnih oseb, davku na dodano vrednost, dohodnine, obresti, dividend in kapitalskih dobičkov, prispevkih za socialno varnost, trošarinah in drugih davkih na promet blaga in storitev, davku na premoženje, ter načrtovanih spremembah v davčnem sistemu in davčnem poročanju. Davčno svetovanje poteka v različnih oblikah, od aktivnega sodelovanja pri načrtovanju posameznih poslov in pogodb, do svetovanja v obliki priprave strokovnih mnenj, vprašanj za FURS, priprave zavezujočih informacij, svetovanja po telefonu, itd.

Svetovanje pri davčnem načrtovanju in strukturiranju transakcij.

Davčno svetovanje v mednarodnem poslovanju, vključno z obdavčenjem na podlagi sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Odloženi davki ter računovodsko svetovanje, povezano z obdavčenjem naročnika.

Transferne cene, ki vključuje funkcijsko analizo skupine, zunanje bench-mark analize ter celovito pripravo dokumentacije o transfernih cenah.

Izvedba davčnih skrbnih pregledov in preventivne davčne revizije v obsegu in po naročilu stranke.

Zastopanje pred davčnimi organi in sodišči v davčnih inšpekcijskih postopkih ter pri pridobitvi posebnega davčnega položaja po ZDavP-2.

Priprava vseh pravnih dokumentov povezanih z obdavčenjem zavezancev.

Izobraževanje s področja uporabe davčnih predpisov.