>> CV – Damjana Jerman Černigoj


Damjana Jerman

Izobrazba

Leta 2011 sem na Ekonomski fakulteti, v Ljubljani diplomirala na smeri bančni in finančni management in pridobila naziv diplomirani ekonomist. Študij sem nadaljevala na podiplomskem programu, prav tako na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 2012 sem izobraževanje nadgradila z mednarodno izmenjavo na BI Norwegian Business School, Oslo v okviru Erasmus programa. Drugostopenjski študij sem zaključila z magistrsko nalogo z naslovom: »Učinki novega mednarodnega standarda za najeme na poslovni izid in premoženjski položaj podjetja«. Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved) sem pridobila z odlično zaključenim zagovorom v januarju 2017.

Ob delu se dodatno izobražujem in opravljam mednarodno kvalifikacijo ACCA (Association of Chartered Certified Accountatns).


Delovne izkušnje

Imam tri leta delovnih izkušenj s področja revizije. Leta 2014 sem se zaposlila pri mednarodni revizijski družbi Ernst & Young, kjer sem opravljala delo asistenta v reviziji in zadnje leto delo vodje ekipe. Pred prvo redno zaposlitvijo sem delovne izkušnje pridobivala v dveh podjetjih s področja finančnih analiz in računovodstva. Od leta 2017 dalje sem zaposlena pri družbi JERMAN & BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o. kot svetovalka na področju davčnih zadev.